Συχνές Ερωτήσεις

Η υπηρεσία Safe Internet είναι μια υπηρεσία που σου προσφέρει η Cytanet, η οποία φιλτράρει το διαδικτυακό περιεχόμενο και μπλοκάρει εφαρμογές διαδικτύου. Το φιλτράρισμα εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη σύνδεση του διαδικτύου στο σπίτι και σε οποιαδήποτε συσκευή συνδεθεί σε αυτό. Στις συσκευές περιλαμβάνονται φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιγνιδιών, smart TVs κ.α. που θα συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω του Wi-Fi και ενσύρματου δικτύου στο σπίτι.
Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Safe Internet είναι: 
 • Το φιλτράρισμα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε συσκευή συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του Wi-Fi και του ενσύρματου δικτύου στο σπίτι. 
 • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προφίλ “Strict”, “Moderate” και “Light”. 
 • Φιλτράρισμα ιστοσελίδων και στην ελληνική γλώσσα.
 • Μπλοκάρισμα εφαρμογών συσκευών.
 • Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου με διαδικτυακές διευθύνσεις στις οποίες επιθυμεί ο χρήστης να έχει ή/και να μην έχει πρόσβαση (Λευκή και Μαύρη λίστα - white and black list). 
 • Δυνατότητα καθορισμού ημερών και ωρών πρόσβασης στο διαδικτύου. 
 • Στατιστικές αναφορές χρήσης της υπηρεσίας και γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων φιλτραρίσματος ανά βδομάδα. 
 • Δυνατότητα παράκαμψης φιλτραρίσματος.
 • Εξ' αποστάσεως διαχείριση της υπηρεσίας από τη σελίδα διαχείρισης https://safeinternet.cytanet.com.cy.
Η υπηρεσία Safe Internet - for Home προσφέρεται σε όλους τους οικιακούς πελάτες της Cyta με υπηρεσία Internet Home.
Μπορείς να τηλεφωνήσεις στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Cyta στο 132 ή να επισκεφθείς ένα από τα Cytashop και να ζητήσεις την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Safe Internet. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτή εφαρμόζεται άμεσα στην Internet Home σύνδεση σου. Θα σου σταλούν στο Cytanet email σου, με ηλεκτρονικό μήνυμα οι κωδικοί πρόσβασης (username & password) στην υπηρεσία.
Το όνομα χρήστη (username) είναι το Cytanet email σου.
Ο κωδικός πρόσβασης (password), που σου έχει σταλεί με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιηθεί για διαχείριση της υπηρεσίας από τη σελίδα https://safeinternet.cytanet.com.cy και για μη ελεγχόμενη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες για χρονικό διάστημα της επιλογής σου.
Ναι, μπορείς να αλλάξεις τον κωδικό πρόσβασης σου από τη σελίδα διαχείρισης της υπηρεσίας στο https://safeinternet.cytanet.com.cy
Τα προφίλ της υπηρεσίας είναι το προφίλ “Strict” που είναι πιο αυστηρό και αφορά κυρίως μικρά παιδιά μέχρι την ηλικία των 12 ετών, το προφίλ “Moderate” που είναι αυστηρό αλλά επιτρέπει τη χρήση Κοινωνικών Δικτύων, Βίντεο και Online Storage και το προφίλ “Light” που είναι πιο χαλαρό και αφορά παιδιά άνω των 13 ετών. Για να δείτε τις κατηγορίες που μπλοκάρει κάθε προφίλ πατήστε εδώ.
Όχι δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα προφίλ.
Ναι μπορείς να έχεις μη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σου δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης του φιλτραρίσματος με τους πιο κάτω τρόπους:
 • Με τη χρήση της επιλογής «Παράκαμψη Φιλτραρίσματος» από τη σελίδα διαχείρισης της υπηρεσίας - μπορείς να αφαιρέσεις το φιλτράρισμα από όλη τη σύνδεση του σπιτιού σου για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συγκεκριμένης επιλογής, οποιαδήποτε συσκευή συνδεθεί στο διαδίκτυο δεν θα φιλτράρεται.
 • Με την επιλογή “Allow All Access” - στη σελίδα διαχείρισης της υπηρεσίας «Ημέρες και Ώρες Φραγής του Διαδικτύου», μπορείς να καθορίσεις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα εφαρμόζεται οποιοδήποτε φιλτράρισμα στη σύνδεσή σου. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης επιλογής, οποιαδήποτε συσκευή συνδεθεί στο διαδίκτυο τις ημέρες και ώρες που θα επιλέξεις, δεν θα φιλτράρεται.
 • Με τη χρήση κωδικού - κατά τη διάρκεια περιήγησης στο διαδίκτυο σου δίνεται η δυνατότητα μη φιλτραρισμένης πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες για χρονικό διάστημα της επιλογής σου. Σημειώνεται ότι η επιλογή αυτή δεν παρέχεται για σελίδες https.
Τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται αναφέρονται στη δραστηριότητα όλης της σύνδεσης του σπιτιού σου προς το διαδίκτυο και όχι κάποιου συγκεκριμένου χρήστη.
Πηγαίνετε στη σελίδα διαχείρισης της υπηρεσίας, στην επιλογή «Παράκαμψη Φιλτραρίσματος» και απενεργοποιήστε την επιλογή. Το φιλτράρισμα θα επανέλθει.
Ναι, η υπηρεσία δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε σελίδες https εάν περιλαμβάνονται σε κατηγορία στην οποία η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα δεις το μήνυμα της υπηρεσίας για Φραγή της Σελίδας αλλά το μήνυμα του πλοηγού που χρησιμοποιείς ότι δεν μπορείς να συνδεθείς σε αυτήν. Για παράδειγμα, εάν η πρόσβαση στην κατηγορία Κοινωνική Δικτύωση δεν επιτρέπεται, τότε οποιαδήποτε https σελίδα που σχετίζεται με το θέμα θα εμφανίζει το μήνυμα του πλοηγού. Εάν επιθυμείς να την επισκεφτείς τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν από τους τρόπους που αναφέρονται σε σχετική ερώτηση πιο πάνω για μη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Σε μερικές περιπτώσεις, ιστοσελίδες που επιθυμείς να προστεθούν στη Λευκή Λίστα (Whitelist) όπως π.χ. το www.facebook.com, δεν επιτρέπεται καθώς τέτοιες ιστοσελίδες φιλτράρονται και από το «Μπλοκάρισμα Εφαρμογών». Εάν επιθυμείς να επισκεφτείς τέτοιες σελίδες τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν από τους τρόπους που αναφέρονται σε σχετική ερώτηση πιο πάνω για μη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να επιλέξεις ένα πιο χαλαρό προφίλ.
Η υπηρεσία Safe Internet με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία σου έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία Restricted Mode του You Tube. Η συγκεκριμένη λειτουργία περιορίζει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε βίντεο θεωρείται από το You Tube ως ακατάλληλο περιεχόμενο. Επίσης με την συγκεκριμένη λειτουργία δεν προβάλλονται τα σχόλια στα βίντεο.