Οδηγίες Χρήσης

Με την υπηρεσία Safe Internet – for home της Cyta εφαρμόζεται φιλτράρισμα σε ολόκληρη τη σύνδεση του διαδικτύου στο σπίτι και σε οποιαδήποτε συσκευή συνδεθεί σ’ αυτό. Στις συσκευές περιλαμβάνονται φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιγνιδιών, smart TVs κ.α., που θα συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω του Wi-Fi και ενσύρματου δικτύου στο σπίτι.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας επιλέγεις ένα από τα τρία προφίλ της υπηρεσίας “Strict”, “Moderate” και “Light” ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειάς σου. Το προφίλ “Strict” είναι πιο αυστηρό και αφορά κυρίως μικρά παιδιά μέχρι την ηλικία των 12 ετών ενώ το προφίλ “Moderate” είναι αυστηρό άλλα επιτρέπει τη χρήση Κοινωνικών Δικτύων, Βίντεο και Online Storage. Το προφίλ “Light” είναι πιο χαλαρό και αφορά παιδιά άνω των 13 ετών. Σε αυτά, έχουν επιλεγεί οι κατηγορίες διαδικτυακού περιεχομένου και κυριότερες εφαρμογές διαδικτύου, τις οποίες η Cytanet θεωρεί ότι θα πρέπει να αποκοπούν. Σε περίπτωση που επιθυμείς μη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σου δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης του φιλτραρίσματος με τους πιο κάτω τρόπους:

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για παροχή της υπηρεσίας Safe Internet – for home είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο με υπηρεσία Internet Home της Cyta.